SECUREGATE

Krypterad mail & meddelanden

En av många processer som med digitaliserings hjälp kan förbättras och  effektiviseras, är den som idag hanterar kommunikation av personkänslig  eller på annat sätt sekretessbelagd information som skickas mellan olika verksamheter inom både offentlig och privat sektor.

Microsoft Outlook Office 365
 som är en av världens mest sålda och använda program för kommunikation av e-post skapar stora problem inom bl a offentlig sektor. E-post som skickas oskyddad via Outlook, klassas som osäker. Därmed tillåts inte

offentliga verksamheter att skicka exempelvis personkänslig, eller på annat sätt sekretessbelagd information som vanlig e-post via tjänsten.

Denna utmaning gör istället att många fortsätter använda brev, fax och i vissa fall även kurirpost för en stor del av sin kommunikation. Behovet av ett digitalt alternativ som är både effektivt, enkelt att använda och som samtidigt skyddar informationen från utomstående, är stor.

Med SECUREGATE, som är ett nytt tilläggsprogram till Outlook, kan vi nu hjälpa företag och
offentlig sektor med dessa utmaningar. Tjänsten skyddar all information som
kommuniceras tack vare kryptering. Samtidigt är tjänsten både enkel att
installera och att använda.
För att skicka e-post via SECUREGATE behöver du som användare vara registrerad. Idag
erbjuds också en stark autentisering av användare med hjälp av bland annat Net iD
och SITHS. Genom att kombinera de funktioner som SEFOS erbjuder, kan vi nu
skapa möjlighet att skicka även personkänslig information på ett enkelt och smidigt sätt via Outlook eller Outlook 365.

 

Ingen fax, brev eller kurirpost.

Trots att vi befinner oss mitt i den digitala tidsåldern tvingas fortfarande många organisationer och företag att kommunicera känslig information via fax, brev och kurirpost.


Med SECUREGATE har vi tagit fasta på enkelhet, säkerhet och
effektivitet. Detta innebär att vi har lagt stort fokus på att skapa en
tjänst som gör det enkelt för organisationer att ansluta sig,
samtidigt som applikationen är lika enkel att använda, som att
skicka ett vanligt e-postmeddelande. Tack vare att all
information och bilagor som skickas via SECUREGATE blir krypterade,
är det nu möjligt att kommunicera även känslig information
digitalt. Detta skapar en tjänst som vi kan erbjuda
för att effektivisera olika processer inom både offentlig och
privat sektor.

 
Autentisering via Net iD

För Autentisering kan vi 
erbjuda inloggning med
hjälp av Net iD, Bank ID och SITHS

 
Anpassad inloggning

Ta kontakt med oss om ni föredrar annan inloggning, våra tekninker kan då ta fram passande lösning